Seminar om data fra befolkningsundersøkelser som kan brukes til forskning

Dataene er høyst relevante som grunnlag for masteroppgaver, og for stipendiater, postdoktorer og forskere

Det er samlet inn omfattende data om befolkningens helse i nordområdene gjennom mange befolkningsbaserte helseundersøkelser, men datamaterialet er lite brukt i forskning. Vårt mål er å synliggjøre det innsamlede datamaterialet for forskning slik at det i større grad utnyttes for å studere spesielle forhold i nord. 

Tidspunkt: 

  • Onsdag 18.3.2020, kl. 12.00-16.30
  • Torsdag 19.3.2020, kl. 09.00-12.00

Vi jobber med programmet for seminaret og gjøre det tilgjengelig så snart det er klart.

Foto: Marius Fiskum 

Her er noen eksempler på tilgjengelige befolkningsundersøkelser, som kan brukes i forskningsøyemed:

  • Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år
  • Saminor er den eneste nyere befolkningsundersøkelsen i Norge og Sápmi som bidrar til økt kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen
  • Heart to Heart er en undersøkelse av forskjellene i hjertesykdom mellom innbyggerne i Arkhangelsk og Novosibirsk og innbyggerne i Tromsø
  • Kvinner og kreft er en undersøkelse for å finne mulige ­sammen­henger mellom kvinners ­livsstil, ­deriblant bruk av legemidler, og risiko for kreft
  • Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 18. March 2020 kl. 12.00
Ends: 19. March 2020 kl. 12.00
Where: Linken (Blåmann)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Kontakt: Irene Foss
Phone: 77646771

Registration
Deadline: 15.03.2020
Participants: 26 av 70 (max)
Sign me up!