Pensjonskurs for NTL UiT-medlemmer

Onsdag 19 mai inviterer vi til pensjonskurs (primært for medlemmer født før 1963).

I samarbeid med Statens pensjonskasse (SPK) inviterer vi NTL UiTss medlemmer til pensjonskurs. Tema blir pensjonssystemet i Norge (inkludert alderspensjon, tjenestepensjoner og AFP, pensjon for uføre og  etterlatte, boliglån, skatt m.m.)

Kurset er åpent for alle medlemmer, men den primære målgruppen er medlemmer som er født før 1963. Medlemmer som planlegger å gå av med pensjon i løpet av de neste par årene, kan få tilbud om indivudiell pensjonsberegning. 

NB! Påmeldingsfrist er 30. april 2021.

Lenke sendes ut til de som er påmeldt et par dager før kurset.

Kurset gir rett til fri med lønn etter Hovedavtalens §39/40.

 

NB! 25. mai arrangerer vi pensjonskurs for yngre medlemmer (født i 1963 eller senere).

 

 

When: 19. May 2021 at 09.00–12.00
Where: Kurset streames (lenke sendes ut)
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Invited
Contact: Marit Dahle
E-mail: ntl@uit.no

Meld meg på
Add to calendar