Sensommerfest ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Sensommerfesten feirer studenter som arbeider eller har arbeidet med kvinne- og kjønnsproblematikk i sine studier. Hvert år deles det ut  Masterstipend til studenter som ønsker å skrive en oppgave med kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sitt respektive fagfelt. Åse Hiorth Lerviks pris til beste avlagt masteroppgave med kjønnsrelatert tema eller kjønnsteoretisk perspektiv skrevet ved UiT Norges arktiske universitet det foregående år. 

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 26. August 2020 kl. 13.00–15.00
Where: Árdna
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Kontakt: Lilli Mittner

Registration
Sign me up!