Pensumbøker fysioterapi

Ansvarlig: Siv Fiske
Studiested: Tromsø
Telefon: 48066737

Selger bøkene:

  • Motor control - translating research into Clinical Practice, Anne Shumway-CookMarjorie H. Woollacott, 4 utg. Selges til 500 kr
  • THIEME Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System, Michael Schuenke. Selges til 500 kr. 
  • Lærerbok i biokmekanikk, Alexander R. Wisnes. Selges til 250 kr.
  • Patologi, Menneskets sykdommer. Bjørn Inge Bertelsen. Selges til 250 kr. 

 

Alle bøkene er i god stand. 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures