Fersk på UiT/Freshman UiT

Fersk på UiT/UiT Freshman - workshop (english below)

Å være ny student kan være både spennende og skremmende. Det meste er nytt; campus, studiet og mange nye medstudenter. For å bidra til en god start, og gi studenter mulighet til å etablere fellesskap på tvers av studier/institutter, inviterer Studentsamskipnaden til en 3 timers workshop der studenter får mulighet til å bli kjent og dele erfaringer om tilværelsen som student i Alta. Det blir en blanding av “ice-breaker” leker og samtaler i smågrupper. Avslutningsvis spiser vi pizza. Ta kontakt med studentrådgiver Bente H. Johansen, tlf. 908 59 905 hvis du har spørsmål. Påmelding: samskipnaden.no/helse og rådgivning/grupper og kurs/Fersk på UiT (Alta).

Being a new student can be both exciting and frightening. Everything is new; the campus, your studies and a lot of new fellow students. To help you get a good start to your student life, Samskipnaden is inviting to a workshop where we will get to know each other and share experiences about being a student in Alta. It will be a mix of "ice-breakers" games and conversations in small groups. In the end, we will have pizza. If you have any questions, don`t hesitate to contact the Student Councellor Bente H. Johansen, phone 908 59 905. Sign-up: samskipnaden.no/health and councelling/groups and classes/UiT Freshman (Alta).

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 17. September 2020 kl. 16.00–19.00
Where: UiT, campus Alta - Meeting point: The Glass Hall
Location / Campus: Alta
Target group: Students