Bøker til MBA til salgs

Ansvarlig: Helen Eriksen
Studiested: Tromsø
Telefon: 77645922, 92205433

Selger følgende pent brukte bøker til kr 50,- pr stk:

  • Ringdal, Kristen: Enhet og mangfold. 2. utgave 2009. Fagbokforlaget.       
  • Jessen, Svein Arne: Prosjektledelse trinn for trinn. En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2. utgave 2008. Universitetsforlaget.
  • Høst, Tor: Ledelse - en helhetlig modell. 2009. Universitetsforlaget.
  • Jakobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utgave 2009. Fagbokforlaget.
  • Kotler, Philip: Markedsføringsledelse. 3. utgave 2008. Gyldendal Akademisk.
  • Framnes, Runar og Hans Mathias Thjømøe: Markedsføringsledelse. 6. utgave 2003. Universitetsforlaget.
  • Kvåle, Gro og Arilds Wæraas: Organisasjon og identitet. 2006. Det Norske Samlaget.
  • Roos, Gøran m.fl.: Innføring i strategi. 3. utgave 2003. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne