Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Redd Barna

Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat møter Redd Barna

Redd Barna arbeider med barns rettigheter og har i samarbeid med med den samisk ungdomsorganisasjonen Noereh og samiske elever fra hele landet utviklet et undervisningsmateriell om ikke-diskriminering og også laget film om samiske språk og diskriminering. Fra sekretariatet møter sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad, seniorrådgiver Inger-Elin Utsi. Fra Redd Barne møter Risten Birje Steinfjell, seniorrådgiver samiske barns rettigheter og inkludering, Anne Marte Johnsen, seniorrådgiver skole, Grete vandvik og seniorrådgiver barns rett til å bli hørt.                                         . 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 17. September 2020 kl. 10.30–11.30
Where: Nettmøte
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Kontakt: Liss-Ellen Ramstad