[LØST] Problemer med Eduroam fra HelseNord lokasjoner.

Det er for tiden problemer, for våre brukere, med å koble seg opp til Eudoram fra lokasjoner som ligger bak HelseNord sine nett.

Dette gjelder ved UNN og Nordlandsykehuset.

Det jobbes med å finne ut hva som er problemet.

Denne meldingen oppdateres!

22.09.20: Feilen er funnet og ting skal nå virke igjen

Målgruppe: Students, Employees, Guests
Opprettet: 16.09.20 12:30
Sist oppdatert: 22.09.20 07:43