Prøveforelesning / Trial lecure - Sivilingeniør MSc. Aleksander Pedersen

Aleksander Pedersen disputerer for ph.d-graden i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser.

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for eksternt publikum. Prøveforelesningen blir i stedet strømmet. Opptak av prøveforelesningen vil være tilgjengelig i en uke.

The auditorium will not be open for the public because of the corona outbreak. Instead the trial lecture will be streamed. A recording of the lecture will be available for one week.

 

Prøveforelesning / Trial lecture 19.10.20 kl. 09.00.

 Prøveforelesningen har følgende tittel / Title of the trial lecture: Sensors and simulations; How can they be used for mapping the spread of pandemics such as the present Covid 19.

 Prøveforelesningen strømmes her.

Link to the stream.

 

Veiledere / supervisors:

Hovedveileder: professor Arne Lakså

Biveileder: førsteamanuensis Rune Dalmo

Begge fra Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité / Committee:

Professor Arne Erik Holdø, 1st opponent

Dr. Sarah Wakes, University of Otago, New Zealand, 2nd opponent

Dr. Asbjørn Danielsen, IDBI, UiT The Arctic University of Norway

 

Prøveforelesningen blir ledet av prodekan, professor Raymond Kristiansen

The trial lecture will be led by vice-dean, professor Raymond Kristiansen

 

Disputas/ Public defense 20.10.20 kl. 09.00

Aleksander Pedersen og vil offentlig forsvare avhandlingen «Geometric Modeling– and Sensor Technology Applications for Engineering Problems».

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 19. October 2020 kl. 09.00–10.00
Where: UiT i Narvik
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Anne Gjerløw