RDA Norge Webinar 20. oktober: Åpne Forskningsdata – Hvordan navigere rettigheter og lisensiering?

I forbindelse med den internasjonale Open Access-uka inviterer den norske noden av Research Data Alliance (RDA) til webinar om åpne forskningsdata.

Åpen publisering av forskningsdata bidrar til bedre etterprøvbarhet og gjenbruk av data. Data bør publiseres med en lisens som beskriver rammene for gjenbruk, endring og videre distribusjon. Dette er nytt territorium for mange forskere, og det kan være uklart hva som er lov til å gjøre med andres data, og hvordan man kan velge lisens ved publisering av egne data. På dette webinaret gir vi en helt kort innføring om rettigheter til data. Deretter vil vi gå gjennom eksempler på publiserte datasett, hvor vi også åpner opp for diskusjon rundt ulike hensyn og vurderinger ved publisering og lisensiering av datasett.

Mer informasjon, program og påmelding på: 

https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/rda-norge-webinar-20-oktober-%C3%A5pne-forskningsdata-hvordan-navigere-rettigheter

When: 20. October 2020 at 09.00–10.30
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Philipp Conzett
E-mail: philipp.conzett@uit.no
Add to calendar