"Bedre i lag" Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!

Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus på Helgeland.

Fylkesmannen i Nordland inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste på Helgeland til seminaret: "Bedre i lag" Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! 

PROGRAM OG INFORMASJON

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helseog rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.

Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter (voksne og unge) i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Fylkesmannen, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 23. February 2021 kl. 12.00–12.00
Where: Helgeland
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Link: Klikk her
Contact: Se program

Påmelding