Lansering av Horisont Europa ved UiT

EUs 9ende rammeprogram, Horisont Europa, lanseres i 2021 og har et totalbudsjett på 95,5 mrd euro. Programmet etterfølger Horisont 2020 og Norge kan delta på lik linje som de andre EU medlemsland.

UiT vil, sammen med Forskningsrådet, arrangere en digital lanseringskonferanse for Horisont Europa fredag 12. februar. Her vil du som forsker ved UiT få vite hvilke muligheter som ligger i dette rammeprogrammet for deg og din forskergruppe. Det vil bli lagt særlig vekt på mulighetene innen de tematiske utlysningene i søyle 2 (Globale utfordringer) i dette arrangementet. Etter en plenumsdel vil det arrangeres egne tematiske sesjoner slik at du som forsker kan få mest mulig relevant informasjon (se tentativt program under). Tema i disse sesjonene bestemmes nærmere etter avtale med fakultetsadministrasjonene.    

Målgruppe: forskere, studenter, administrativt og andre ansatte ved UiT. 

Påmelding: finn påmelding til høyre på denne siden. Lenke til arrangementet sendes ut til de påmeldte dagen før.

Tentativt program

Tid: Fredag 12. februar 09:00 - 15:00

Sted: Zoom

09:00 - 09:50   Rektor ønsker velkommen

                         EU forskning og støtteapparatet ved UiT, SEFU v/Theresa Mikalsen

                         UiT forsker Krishna Agarwal deler sin erfaring med å søke EU midler

10:00 - 10:30  Forskningsrådet om Horisont Europa

10:30 - 11:00  Pause

11:00 -           Tematisk sesjon v/relevant NCP

12:00 -           Tematisk sesjon v/relevant NCP

13:00 -           Tematisk sesjon v/relevant NCP

14:00 -           Tematisk sesjon v/relevant NCP

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 12. February 2021 kl. 09.00–15.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Theresa Mikalsen

Registration
Deadline: 11.02.2021
Participants: 25 av 500 (max)
Sign me up!