Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb presenterer kommisjonsarbeidet for Oslo vest rotary klubb

Sannhets- og forsoningskommisjonen er invitert til å delta på et medlemsmøte i Oslo vest rotary klubb. Medlem Anne Julie Semb deltar på vegne av kommisjonen.  

 

Medlemsmøtet foregår 5. mai kl. 17.30-18.30 digitalt. 

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb vil presentere granskingsarbeidet og snakke om forsoningsarbeid mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. 

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

 

Anne Julie Semb er professor i statsvitenskap og for tiden instituttleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Sembs forskningsinteresser er blant annet konflikter mellom stater og grupper, suverenitetsbegrensninger, statsborgerskap, medborgerskap, herunder urfolks- og minoriteters medborgerskap, og menneskerettigheter.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. May 2021 kl. 17.30–18.30
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Inger Elin Utsi