Vær med og påvirke framtidas Campus Alta!

HVA ER DIN FREMTIDENS CAMPUS? VÆR MED OG PÅVIRKE FRAMTIDAS CAMPUS ALTA!

UiT inviterer til et åpent Zoom-møte onsdag 14.april klokka 13.00!

 

UiT og Statsbygg arbeider med campusutviklingsplan for UiT Alta. Bygningsmassen er et strategisk virkemiddel for å nå UiTs mål.

Prosjektet skal utforske utviklingsbehov og muligheter. En kartlegging av dagens situasjon danner et bakteppe for å identifisere innsatsområder for videre utforskning og mulighetsstudier. Prosjektet inviterer derfor til en presentasjon av kartleggingen og noen problemstillinger som ligger latent for videre utvikling.

Møtet skal brukes til å formidle og dele materialet som er frembragt så langt i arbeidet med campusutviklingsplanen, og ikke minst å innhente og utveksle refleksjoner og synspunkter.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 14. April 2021 kl. 13.00–14.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital, Alta
Target group: Employees, Students, Invited
Contact: Julia Bobina

Registration
Deadline: 14.04.2021
Participants:
14
Deadline has been reached. Sorry