Prøveforelesning - Master of Science Rolf-Ole Rydeng Jenssen

Master of Science Rolf-Ole Rydeng Jenssen avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag tirsdag 11. mai klokken 10.15

Tittel på prøveforelesningen:

«Deep learning and radar based remote sensing of snow»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Laurent Ferro-Famil, University of Rennes 1, Frankrike (1. Opponent)
  • Dr. Jan Petter Pedersen, Vice President, Kongsberg Satellite Services (2. Opponent)
  • Førsteamanuensis Krishna Agarwal, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og komitéleder)

Disputasleder: Førsteamanuensis Yngve Birkelund, Instituttleder for institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/905bf4c97cc7450d99759e852c89f49d21

 

 Tittel på avhandlingen:

"Radar System Development for Drone Borne Applications with Focus on Snowpack Parameters"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/21043

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. May 2021 kl. 10.15–11.15
Where: Teknologibygget Auditorium 1.022
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Jakob Holden Hansen