Prøveforelesning - Master of Science Gregor Decristoforo

Master of Science Gregor Decristoforo avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 21. mai klokken 10.15

Tittel på prøveforelesningen:

«Ion beam and neutral beam propulsion»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Sandra Chapman, Centre for Fusion, Space and Astrophysics, Physics Department, University of Warwick, Storbritannia (1. Opponent)
  • Professor Volker Naulin, Plasma Physics and Fusion Energy, Department of Physics, Technical University of Denmark, Danmark (2. Opponent)
  • Professor Rune Graversen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og komitéleder)

Disputasleder: Førsteamanuensis Yngve Birkelund, Instituttleder for institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d123e67b7e7f44a2b8518c30b9a52c1d21

 

 Tittel på avhandlingen:

"Numerical simulations and stochastic modeling of intermittent fluctuations in magnetized plasmas"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d123e67b7e7f44a2b8518c30b9a52c1d21

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

 

When: 21. May 2021 at 10.15–11.15
Where: Teknologibygget Auditorium 1.022
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Jakob Holden Hansen
E-mail: Jakob.h.hansen@uit.no
Add to calendar