Digital nettverkssamling CARNorge (Collaborative Action Research Network)

Kjære CARNorge - venner og andre intresserte

Det hadde vært så hyggelig å kunne møtes fysisk, vise dere det nye bygget vårt på campus, fjellheisen og ha gode samtaler om aksjonsforskning under midnattssola, men dessverre, i år må vi få til en digital løsning.

 

ZOOMLENKE:

https://stavanger.zoom.us/j/67564977064?pwd=RlJBZ3FmbklrNjhBZ042Ky8rZ1Jydz09

 

Program for samlingen er:

Torsdag 20.5
12.00 – 12.15 Velkommen v/CARNorge ved koordineringsgruppe

12.15  – 13.15  Hva foregår på aksjonsforskningsfeltet i Tromsø? Nåtid og framtid. Annfrid Steele & Torbjørn Lund

Profesjonsfaglig digital kompetanse – Et aksjonsforskningsprosjekt om Minecraft. Masterstudent Camilla Liljebakk

13.15 – 13.30 Pause

13.30- 14.00 Innspill og oppdatering fra aksjonsforskningsmiljøer i UH-sektoren i Norge

14.00 – 14.15 Pause  

14.15 – 15.45 Aksjonsforskning i Norge Vol II (2020) Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster | Nordic Open Access Scholarly Publishing

Utvalgte kapitler fra boka presentert av forfatterne. Kapitlene vil deles inn i parallellsesjoner som vil foregå i to breakoutrooms:

Kapittel 1: Likheter og forskjeller mellom tilnærminger til aksjonsforskning. En analyse av prinsipper og dilemmaer relatert til forskningens hensikt, utviklingsmetoder, forskerrollen og epistemologisk grunnlag i noen sentrale tilnærminger. Hilde Hiim

Kapittel 2: Myndiggjøringsbegrepet og demokratiske prosesser – i lys av Kritisk utopisk aksjonsforskning, CUAR. Eva Schwencke

Kapittel 8: Forskning i egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Sigrid Gjøtterud

Kapittel 10: Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning – å øve på framtida. Anne Eriksen, Tove Leming

Kapittel 14: Faglig og språklig utvikling hos studenter med norsk som andrespråk i Akademisk språkkafé – praktisk medvirkningsbasert aksjonsforskning. Hjørdis Frisnes, Beate Lie Sverre, Marit Gjone Sandsleth, Anne Stenhammer, Liv Helene Jensen

Kapittel 17: Studenter som aktører i regionale samskapingsprosesser – en ny form for praksis?. James Karlsen

Kapittel 21: En aksjonsforskningsstudie av samarbeid i grensesoner – betydningen av deltakernes forventninger. Elisabeth Stenshorne, Janne Madsen

 
Fredag 21.5
 

09.00-09.50 Aksjonsforskning – ansats til en historisk systematikk. Olav Eikeland

09.50 – 10.00 Pause

10.00-11.30 Orientering og diskusjon om mulig nasjonalt aksjonsforskningsprosjekt i høyere utdanning som driver av utdanningsfaglig kompetanseheving og kunnskapsutvikling om undervisning i høyere utdanning. Dag Husebø og Kenan Dikilitas fra UiS

11.45-12.15 CARNorge styringsgruppemøte

              - Videre organisering og drift av CARNorge

              - Fremtidsvyer med nettverk og samarbeid om aksjonsforskning i                            Norge

              - Informasjon om Internasjonal CARN-konferanse 2022 - mulig felles                        norsk symposium

 

 Vel møtt!
 

Starts: 20. May 2021 at 12.00
Ends: 21. May 2021 at 09.00
Where: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Location / Campus: Digital
Target group: Students, Guests, Invited, Employees
Contact: Annfrid Rosøy Steele
E-mail: annfrid.r.steele@uit.no
Add to calendar