Prøveforelesning Master i folkehelse Anne-Berit Lorentsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Master i folkehelse, Anne-Berit Lorentsen, holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne: "Hvordan kan hverdagslivets perspektiver sees opp mot barnets beste i en barnevernfaglig kontekst?".

Anne-Berit Lorentsen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde barnevern. 

Publikum kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/f6817b58e7174de484c362c66f759e2121

Avhandlingen er publisert i Munin.

Prøveforelesningstekst:

«Hvordan kan hverdagslivets perspektiver sees opp mot barnets beste i en barnevernfaglig kontekst?»

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 65 stk er tilstede i auditoriet under prøveforlesningen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slippes inn i lokalet.

Disputasen holdes kl. 12:30 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen

"Hverdagslivet i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv"

When: 18. June 2021 at 10.45–11.30
Where: Store aud
Location / Campus: Digital, Harstad
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Marte Thronæs Hardersen
Phone: 77058363
E-mail: marte.t.hardersen@uit.no

Registration
Deadline: 17.06.2021
Participants: 23 av 60 (max)
Sign me up!
Add to calendar