Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte Tennevoll/Deannjá i Lavangen kommune

Sannhets- og forsoningskommisjonen, Lavangen kommune og Lavangen Frivilligsentral inviterer til åpent møte med kommisjonen i Lauvhallen onsdag 22. september kl. 18.00-20.00. Møtet streames. 

 

KOMMISJONEN: Ivar Bjørklund, Anne Kristin Gurák og Per Oskar Kjølaas representerer kommisjonen i Lavangen. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet

Tidspunkt: 22.09.21 kl. 18-20 

Sted: Lauvhallen 

YouTube: https://youtu.be/r9x4TyEZKUE

Program: 
Kulturelt innslag  
Velkomsthilsen ved ordfører Hege Myrseth Rollmoen
Innlegg kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund om mandatet og granskingen  
Innlegg kommisjonsmedlem Anne Kristin Gurák om personlige historier  
Innlegg kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas om forsoning 
Innlegg ved Ástávuona Giellagoahtie, Leif Joar Halonen
Innlegg ved Spandalen historielag, Inger Ann FossliSamtale om fornorskning, urett og forsoning

Velkommen!

Du har også anlednining til å dele din historie med kommisjonen. Ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi mob. 907 90 626

Davvisámegillii: 

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna, Loabága suohkan ja Luobága frivilligsentral sávvet buresboahtima rabas čoahkkimii Deannjái gaskaváhkku čákčámánuu 22b. dii. 18.00–20.00.  

Goas: 22.9. dii. 18-20

Gos: Lauvhallen  

Prográmma:  
Dáiddalaš ovdanbuktin   
Buresboahtima suohkana sátnejođiheaddji  Hege Myrseth Rollmoen
Kommišuvdnamiellahttu Ivar Bjørklund mandáhta ja guorahallama birra  
Kommišuvdnamiellahttu Anne Kristin Gurák persovnnalaš vásáhusaid birra  
Kommišuvdnamiellahttu Per Oskar Kjølaas soabadeami/seanadeami birra 
Sáhkavuoro Ástávuona Giellagoahtie, Leif-Joar Halonen
Sáhkavuoro Spandalen historielag, Inger Ann Fossli
 
Ságastallan dárruiduhtima, vearrivuođaid ja soabadeami birra   

Buresboahtin!  

Don sáhttát maid juohkit du historjja minguin, váldde oktavuođa ráđđeaddi Inger Elin Utsi, mob. 907 90 626 

 

When: 22. September 2021 at 18.00–20.00
Where: Lauvhallen, Tennevoll
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Guests, Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar