Innovasjonsfrokost - STUD-ENT

Forskningsrådet lyser ut 32 millioner til STUD-ENT ordningen, og IF den 18 november presenterer ordningen og hvilken støtten vi tilbyr studentene.

Dette er ordningen for norske universitet, der de på vegne av sine studenter på master, profesjons- eler ph.d nivå kan søke opptil en million for å realisere en foreningside.

Prosjektleder er en student tilknyttet UiT, gjennom å være student på de nivå som nevnt ovenfor.

 

Studententreprenørskap (forskningsradet.no)

When: 18. November 2021 at 09.00–10.00
Where: UiT
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Invited
Contact: Mette Ravn Midtgard
E-mail: mette.r.midtgard@uit.no
Add to calendar