Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Eierskap og bruksrett til forskningsdata: policyer og avtaler

Link to meeting room: Join Zoom Meeting

Dette webinaret arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsdata og/eller med forskningsprosjekter hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med webinaret er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over rettigheter for diverse typer forskningsdata, utenfor og i samarbeidsprosjekter Webinaret gir et overblikk over hvilke rettigheter forskere, UiT og samarbeidspartnere har for data. I tillegg skal webinaret omhandle avtaler om data med masterstudenter, stipendiater, gjesteforskere, deltakere i eksternt finansierte prosjekter. 

 

Det vil bli satt av god tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.  

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT. 

 

Webinaret holdes av Svetlana P. Johansen og Aysa Ekanger 

 

Velkommen! 

When: 29. September 2021 at 12.15–13.15
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Helene N Andreassen
Phone: 776 45735
E-mail: researchdata@hjelp.uit.no

Registration
Deadline: 28.09.2021
Sign me up!
Add to calendar