Sannhets- og forsoningskommisjonen på Kunesdagan

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på Kunesdagan 2021. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen er nedsatt av Stortinget for å granske fornorskningspolitikken overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Kommisjonen, ved kommisjonsmedlem Liv Inger Somby, vil snakke om granskingen som foregår og snakke med personer som har opplevd fornorskning og urett. 

Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. 

 

Ønsker du å snakke med kommisjonen under festivalen, ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi mob. 90790626

BESØKER FESTIVALEN: Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby deltar på Kunesdagan 2021. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet
When: 29. July 2021 at 14.30–16.00
Where: Kunes
Location / Campus: Other
Target group: Guests
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar