Hvordan skal vi lede service? - Workshop for ledere ved UiT

Sammen bygger vi felles forståelse for hvordan vi skal lede service, hva det innebærer og hvordan det påvirker ledelse ved UiT.

Modell for utviklingsprogrammet

Siden november 2019 har det vært jobbet med et utviklingsprogram for administrasjonen ved UiT, med målsetting om å skape en profesjonell servicekultur på tvers av enheter. I løpet av denne tiden er det utviklet en programmodell, et foreløpig tjenestekart og pilotering av noen tjenester. Denne høsten står utviklingsprogrammet på sakskartet til universitetsstyret. Direktøren ønsker å invitere til en workshop for ledere ved UiT med følgende innholdselementer:

  • Informasjon om arbeidet med tjenestekart og pilotering av tjenester. Hvilke muligheter og utfordringer ser vi så langt?
  • Korte innlegg fra relevante aktører om serviceledelse
  • Diskusjon og samskaping om serviceledelse, hva som er neste steg og hva vi trenger for å komme dit

 

Samlingen vil bli bygget opp med både presentasjoner, korte innlegg og rom for diskusjon og refleksjon. 

Fakultetene og avdelingene avgjør selv hvilke ledere som bør delta på samlingen og videreformidler påmeldingsinformasjon til disse. I utgangspunktet er målgruppen tenk å være ledere med personalansvar.

Samlingen vil foregå i Tromsø.

Foreløpig program:

0900-0915 Velkommen og morgenkaffe

0915-1115 Presentasjoner og korte innlegg 

1115-1200 Lunsj

1200-1515 Arbeidsdel med diskusjons- og gruppearbeid

 

When: 23. September 2021 at 09.00–15.15
Where: Tromsø - nærmere informasjon om sted kommer senere
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana
Target group: Employees, Invited
Responsible: Svein Are Tjeldnes

Registration
Deadline: 10.09.2021
Participants: 61 av 80 (max)
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar