Meld deg på her innen 20. september klokka 12. " /> Meld deg på her innen 20. september klokka 12. " />

Kurs i tilrettelegging for studenter med nedsatt hørsel

Digitalt kurs for undervisere, tilretteleggingskonsulenter og andre som har kontakt med studenter med nedsatt hørsel i høgere utdanning.

Kurset tar for seg ulike sider ved det å ha nedsatt hørsel i studiehverdagen, og legger vekt på aktuelle pedagogiske og organisatoriske tilretteleggingstiltak som kan avhjelpe situasjonen.

Meld deg på her innen 20. september klokka 12. 

Kursinnhold:

-Pedagogiske utfordringer

-Audiologi og hørselstekniske hjelpemidler

-Konkrete råd om tilrettelegging

 Varighet: 90 minutter

Gjennom flere år har Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester fulgt studenter med nedsatt hørsel som har hatt utfordringer med å gjennomføre studiene. I denne presentasjonen får vi høre erfaringer utadrettede tjenester har med studenter i målgruppa, anbefalte tilretteleggingstiltak og en introduksjon til audiologi og hørselstekniske hjelpemidler.

Kursholder: Per Otto R Dahl arbeider i HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, og har ca. 20 års erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med nedsatt hørsel.

 

Briskeby tilbyr også etter avtale individuell veiledning i forhold til den enkelte student. Dersom det er ønskelig med individuell veiledning, ta kontakt med Line Gaare-Hansen (line.gaare@uit.no) som vil formidle kontaktinformasjon. 

When: 21. September 2021 at 10.15–11.45
Where: Digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests
Contact: Line Gaare-Hansen
E-mail: line.gaare@uit.no
Add to calendar