Internasjonalt seminar: Hvorfor stemmer ikke (nok) innvandrere ved valg?

Valgdeltakelsen blant de med innvandrerbakgrunn har tidligere vært svært lav

Stortings- og sametingsvalget er rett rundt hjørnet. Hvis trenden fra tidligere år fortsetter, vil valgdeltakelsen blant befolkingen i Norge med innvandrerbakgrunn være svært lav.

Torsdag 09. september, kl 19:00 - 21:00
Sted: Bankhjørnet i Rødbanken, Tromsø

Ved Stortingsvalgene i 2013 og 2017 brukte kun omtrent halvparten av de med innvandrerbakgrunn stemmeretten sin, ifølge SSB. Dette er et demokratisk problem.

 • Hvorfor er det slik?
 • Hvilke konsekvenser får det for politikken og samfunnet?
 • Og hva (kan) gjøres for å sikre bredere valgdeltakelse for alle samfunnsgrupper?

Innledere:

 • Torill Nyseth, professor ved UiT Norges arktiske universitet og forsker i prosjektet “Bærekraftige mangfoldige byer: innovasjon i integrering” (Cit-egration).
 • Abdalla Ali Mohammed, leder i Integreringsutvalget i Tromsø kommune (og kommunestyrerepresentant for SV).
 • Møteleder: Cristian Ariel Pena, prosjektmedarbeider i Cit-egration og aktivist i Latin-Amerika gruppene i Norge.

Kommentar fra Demokratiskolen for kvinner i Kirkens bymisjon, Tromsø.

Panelsamtale med ungdomspolitikere fra ungdomspartier:

 • Simon Petersen, fylkesleder for Innlandet Sosialistisk Ungdom.
 • Marika Jenssen, fylkesleder i Troms og Finnmark Unge Venstre.
 • Kristian Fagerli, leder for AUF i Troms.
 • Emil-Andre Taftø Thorstensen, formann i Troms og Finnmark FpU.
 • Ole Andreas Myhrer Smith, fylkesleder i RU for Troms.
 • Maksim Golikov, medlem i Tromsø Unge Høyre.

Arrangør:

Cit-egration. Sustainable diverse cities: Innovation in integration (facebook)

Lenke til Internasjonalt Seminar facebookarrangement

When: 09. September 2021 at 19.00–21.00
Where: Bankhjørnet i Rødbanken, Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Håkon Fottland
Add to calendar