Kurs: Factsheet som forskningsformidling

Forskere er i økende grad avhengig av å kunne formidle sin forskning til et bredt publikum; studenter, kollegaer, media og de som støtter forskningen med ekstern finansiering.

Hvordan kan dette gjøres på en måte som krever lite tid, og samtidig oppleves som faglig arbeid? I dette kurset vil vi se på hvordan "factsheet" kan brukes som et visuelt verktøy for forskningsformidling.

Kurset holdes av Lilli Mittner, og består av to deler: Innledningsvis vil Lilli fortelle hvordan hun jobber med forskningsformidling, og hvorfor hun tenker at forskningsformidling henger sammen med åpen forskning. Deretter får deltakerne veiledning i å utvikle factsheet om egen forskning - som kan publiseres samme dag!

Kurset passer for ansatte ved UiT Harstad med spesiell interesse for å utvikle innovative former for forskningsformidling. Kurset er også åpent for master- og doktorgradsstudenter, og eventuelt andre interesserte.

Praktisk info:

  • Pga. smittevern er det begrenset antall fysiske deltakere
  • Enkel lunsjservering ved oppstart
  • Ta med egen laptop
  • Kurset kan også følges digitalt, påmeldte deltakere vil få zoom-lenke tilsendt i forkant

Påmelding (både fysisk og digitalt) gjøres via knappen til høyre.

Velkommen på kurs!


 

Om kursholderen:
Lilli Mittner, PhD er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun tok sin doktorgrad i 2016 fra University of Music, Drama and Media i Hannover. 2017-2021 var hun Postdoc i feministisk kunstintervensjonsforskning ved UiT. Hun koordinerte prosjektet "Gender Balance in Art Education" (RCN 2015-2018) og er for tiden leder for den kvalitative arbeidspakken til forsknings- og intervensjonsprosjektet "Prestige. Kjønnsbalanse i forskningsledelse ”(RCN 2018-2021). Siden 2017 koordinerer Lilli Artful Dementia Research Lab ved UiT og leder den internasjonale forskningsgruppen RESCAPE. Lilli er spesielt interessert i kreative formidlingsformer som gjør forskningsprosesser og forskningsresultater transparente.


 

When: 27. September 2021 at 12.00–14.00
Where: Rødt auditorium
Location / Campus: Digital, Harstad
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Lisbeth Paulsen Bøe
E-mail: lisbeth.p.boe@uit.no

Meld meg på!
Add to calendar