Rektors kvarter 10. september

Velkommen til rektors kvarter med aktuelle saker som blant annet:

  • Fyrtårnprisen 2021 - vinneren annonseres
  • Styreseminar og -møte
  • Nytt om forskning og utdanning

Rektors kvarter er et Microsoft Teams-møte, og kan følges her. Husk å være innlogget i Teams når du deltar i møtet.

 

When: 10. September 2021 at 11.00–11.15
Where: Microsoft Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees
Contact: Britt Anita Mikkelsen
E-mail: britt.a.mikkelsen@uit.no
Add to calendar