Internasjonalt seminar: Gaza og Tromsø – Vennskapsbyer i 20 år

I sommer var det 20 år siden vennskapsbyavtalen mellom Tromsø og Gaza ble undertegnet.

Torsdag 16. september, kl 19:00 - 21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Både før og etter har folk i Tromsø vært opptatt av Palestina, og vært involvert i solidaritetsarbeid. Vennskapsbyavtalen ga nye muligheter for å utvikle samarbeidsprosjekter og knytte sterke bånd mellom byene. 

Under Internasjonalt Seminar 16. september deler seks personer sine opplevelser fra arbeid og engasjement for Gaza sett fra Tromsø, og Tromsø sett fra Gaza. Sammen med Palestinakomiteen og Vennskap Tromsø- Gaza inviterer vi til samtale om inntrykk og erfaringer fra fortida, og vyer og ønsker for framtiden.

OBS! Seminaret holdes på Tromsø bibliotek og byarkiv. For å kunne overholde en meters avstand under seminaret vil det være begrenset antall plasser. Det er ingen påmelding eller mulighet for å reservere plasser - med andre ord er det første mann til mølla!   

Innledere:

  • Christiane Kolberg, lege med mange reiser til Gaza mellom 1987 og 2006, og en av tilretteleggerne for vennskapsbyavtalen.
  • Mads Gilbert, lege, politiker og internasjonal foredragsholder etter Gaza-erfaringer.
  • Nihal Afana, fra Gaza, den første fra Gaza som var vennskapsbyprosjektdeltaker i Tromsø i et år i 2009 – og som seinere flyttet til Tromsø.
  • Astrid Eriksen, koordinator for vennskapsbyprosjektets første år 
  • Gro Davidsen, koordinator i vennskapsbyprosjektet i andre halvdel av 2010-titallet 
  • Bahaa Eleyan, fra Gaza, kultur- samfunns-arbeider i Gaza fra 2009, og prosjektleder for vennskapsbyprosjektet i Gaza fra 2013, i Tromsø fra 2019.
  • Møteleder: Elisabet Sausjord, sykepleier og mangeårig Palestinaaktivist med ansvar for Solidaritetsarbeidere i Libanon.
When: 16. September 2021 at 19.00–21.00
Where: Tromsø bibliotek og byarkiv
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Håkon Fottland
Add to calendar