Sannhets- og forsoningskommisjonen informerer samiske veivisere

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil informere de samiske veiviserene om arbeidet i kommisjonen. Dette skjer digitalt. 

 

Hvert år reiser samiske veivisere rundt i Norge og informerer andre ungdom om samer, samiske spørsmål og samisk kultur. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil dele informasjon om sitt arbeid med disse veiviserene, som en del av deres opplæring før reisene. 

 

 

When: 21. September 2021 at 12.00–12.45
Where: Sami Allaskuvla
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Anna-Kaisa Räisänen
E-mail: anna-kaisa.raisanen@uit.no
Add to calendar