Konflikt og kommunikasjon (PechaKucha)

Forskningsgruppen KOMSA (Kompetanse i sosialt arbeid) og IBS (Institutt for barnevern og sosialt arbeid), UiT Norges arktiske universitet, campus Alta, ønsker velkommen til PechaKucha-kveld.

Les mer om Pecha Kucha og 20x20-formatet her.

Kvelden blir introdusert av instituttleder Veronica Haug og assisterende instituttleder Bodil Olsvik. På planen finner vi en rekke interessante og viktige innlegg:

Konflikt og kommunikasjon
Universitetslektor Karen Colban Hoel (IBS) og universitetslektor Siss-Mari Solli (IBS)

Flyktning eller fiende? Om medier, makt og menneskelige møter i en digital tidsalder
Førstelektor Søren Mosgaard Andreasen (IBS)

Vold i nære relasjoner- dobbeltydmykelse i en samisk kontekst
Førstelektor Berit D. Thorslund (IBS) og Mona Kiil, Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

Joik og musikk som wow-faktor -En undersøkelse om styrking av samisk identitet
Førstelektor Ann-Mari Andersen (IBS)

Inkludering eller ekskludering? Digitalisering i velferdstjenester»
Universitetslektor Ada Zhu (IBS)

Kampen om rusbrukeren – om rusreformen
Førsteamanuensis Wenche M. Kjæmpenes (IBS)

Det vil bli lett servering og mulighet til å diskutere med foredragsholderne i etterkant av innleggene.

Velkommen!

Arrangeres av UiT Norges arktiske universitet

Påmelding kreves

Meld deg på her:
When: 30. September 2021 at 19.00–21.00
Where: Studenthuset, Markedsgata 3, 9510 Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Julia Bobina
E-mail: julia.bobina@uit.no
Add to calendar