Søppel eller kulturarv? Velkommen til åpning av utstilling!

Kulturminner forbinder vi gjerne med gravhauger, vikingskip og stavkirker. Samtidig preges våre omgivelser stadig mer av ubehagelige minner som havsøppel, miljøgifter og samtidsruiner. Hvorfor regnes ikke de som vår kulturarv?​ 

På torsdag åpner vi ny utstilling "ARV"!

Utstillingen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet "Unruly Heritage" ledet av arkeologene Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norges arktiske universitet. De har undersøkt moderne ruinlandskap og havsøppel i nord, og gir oss et helt nytt perspektiv på begrepet kulturminner.  

–  Vanligvis forbinder vi kulturarv med noe ønsket og vakkert. Noe som også sårbart og truet, og som vi derfor må verne om, Men som vi ser stadig mer av i dag er mye av vår arv verken spesielt truet eller behagelig. Hvordan skal vi forholde oss til kulturminner som mikroplast i havet, forfalne industrianlegg, sovjetiske boligblokker og forlatte pelsdyrfarmer? Kan vi fortsette med å velge bort slike brysomme ting og dermed rense arven – og fortida - for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige? spør Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir. -

 Utstillingen «Arv» er basert på materiale fra seks steder i det nordlige Norge, Island og Russland. Gjennom fotografier, film, gjenstander og korte tekster tar den opp spørsmål knyttet til vår forståelse av kulturarv.

 Norges arktiske universitetsmuseum har produsert utstillingen, kunstner og arkitekt Joar Nango fra Alta har ansvaret for utformingen. - Denne utstillingen inviterer deg virkelig til å tenke nytt om vår kultur- og naturarv, sier prosjektleder Cathrine Paus ved Norges arktiske universitetsmuseum. 

 

When: 23. September 2021 at 19.30–20.15
Where: Glassgata / Campus Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Julia Bobina
E-mail: julia.bobina@uit.no
Add to calendar