Sannhets- og fotrsoningskommisjonen møter Den norske Helsingforskomiteen

Sekretariatsleder møter Den norske Helsingforskomiteen

When: 22. September 2021 at 14.00–15.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Invited
Contact: Liss-Ellen Ramstad
E-mail: liss-ellen.ramstad@uit.no
Add to calendar