Muligheter i praksisveiledning.

Felles utdanningsutvalg (FUU) mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet har gleden av å invitere til den årlige nettverkssamlingen for kombinerte stillinger (Helsefak/UNN HF).

I år åpner vi også opp for andre interesserte og vi får presentert forskningen til Sidsel Tveiten og Oddny Igland under tittelen "Muligheter i praksisveiledning".

Vi ønsker dere hjertelig velkommen - bruk påmelding til høyre på denne siden for å delta.

 

08:30 - 09:00 Kaffe og registering

09:00 Velkommen v/ instituttleder på IHO Nina Emaus.

09:10 Innledning om å være praksisveileder. Et eksempel fra studentdrevet post v/kombinertstilling Siw Aune Johansen med hovedstilling på UNN. 

09:30 Presentasjon av prosjektet "Utvikling av en modell for praksisveiledning på masternivå", modellen og refleksjonsmetoden v/Sidsel Tveiten og Oddny Igland.

12:00 - 13:00 Enkel lunch v/FUU

13:00 - Programmet fortsetter

14:00 - 14:30 Mindre grupper. Tema er "Hvilke behov har praksisveilederne og hvordan kan disse møtes?"

14:30 - 15:00 Oppsummering & avslutning

 

OM FORSKERNE:

 

Sidsel Tveiten er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet. Hun er utdannet sykepleier, er sykepleielærer og ph.d. fra Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukerveiledning. Studentenes læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.

 

 

 

Oddny Igland er psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog ved RVTS Nord v/Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har hatt flere oppdrag for UiT knyttet til studentveiledning. I 2018 ble hun prosjektleder for prosjektet «Utvikling av en modell for praksisveiledning på masternivå» i samarbeid med professor Sidsel Tveiten og daværende studieleder v/master i helsefag Nina Foss.

When: 26. November 2021 at 09.00–15.00
Where: MH2 - AUD. CEREBRUM
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Siri Skommesvik
E-mail: siri.skommesvik@uit.no

Meld meg på!
Add to calendar