Hvordan staten fikk eiendomsretten til Finnmark?

Velkommen til åpent foredrag med professor Øyvind Ravna om eiendomsretten til Finnmark.

 

Øyvind Ravna er professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsfelter er bl.a. fast eiendoms rettsforhold og same- og urfolksrett, særlig med vekt rettigheter relatert til land og naturressurser, hvor han i artikkelen «Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?» i Tidsskrift for rettsvitenskap, setter spørsmål ved Finnmarks etablerte eiendomshistorie.

Ravna har bl.a. skrevet monografiene Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark (2013) og Same- og reindriftsrett (2019). Han har også skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker, bl.a. Gjennom Sibir med Nansen (2014) og Fra Little Bighorn til Standing Rock – En moderne indianerhistorie (2018). Rettshistorie, fast eiendoms rettsforhold og samerett er blant undervisningsfagene hans.

 

When: 14. October 2021 at 19.00–20.30
Where: City Scene, Markedsgata 3, 9510, Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Julia Bobina
E-mail: julia.bobina@uit.no
Add to calendar