Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Sametinget

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsrådsmedlem Runar Myrnes Balto. 

When: 28. January 2022 at 09.00–12.00
Where: Sametinget, Karasjok
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar