SONE-konferansen 2022

Tema for SONE-konferansen 2022 er Språk, kolonial fortid og dekolonialisering.

Etter hvert som Norge og andre nasjonalstater har gått bort fra langvarig og omfattende koloniserings- og assimileringspolitikk overfor språklige minoriteter, ser vi spor etter oppgjør med fortidas minoriserende politikk. I ulike deler av samfunnslivet foregår det praksiser og prosesser som bidrar til å bryte og endre fortida hierarkiske strukturer og relasjoner mellom språk og språkbrukere. Offisiell språkpolitikk i Norge er et eksempel på dette. Det pågår også prosesser på mikroplan, for eksempel i klasserom og i familier, som bidrar i samme retning. Sentrale stikkord er makt, agens, flerspråklighet, språkideologier, språkpolitikk – i dag og i historisk tid.

Vi kan stolt kunngjøre at årets to plenarforedrag holdes av professor Pia Lane, MultiLing/Universitetet i Oslo og professor Tommaso Milani, Göteborgs universitet. Tittel og sammendrag kunngjøres seinere.

 

Programmet er nå klart, se tredje rundskriv

 

Praktisk informasjon

Konferansen starter torsdag 21. april kl. 09:00 og vi avslutter fredag 22 april kl. 1500. Konferansen vil foregå på UiTs hovedcampus i Breivika i Tromsø, nærmere bestemt i ILP-bygget, rom 1.005 «Pedagogen». Dere finner rommet i MazeMap.

Til og fra UiTs hovedcampus: Den nærmeste bussholdeplassen heter «UiT» (holdeplassen etter «UiT/planetariet»). Det er hyppige bussavganger med rute 20, 21 og 34 fra bussholdeplassen «Smørtorget» i sentrum. Fra UiT tilbake til sentrum er det rute 20, 21 og 33. Bussene bruker ca. 10-15 minutter mellom UiT og sentrum.

 De som ønsker å ta bussen fra flyplassen til UiT, kan ta rute 24, 40 eller 42 til bussterminalen i Giæverbukta (ett stopp) og bytte til rute 33. Rute 40 og 42 kjører videre til sentrum.

Ruteopplysninger får dere på https://fylkestrafikk.no. Det er enklest å kjøpe billett via TromsBillett-appen. Det er mulig å kjøpe billett på bussen, men det er dyrere og sjåførene aksepterer kun kontanter.

Det er gode bussforbindelser mellom sentrum og Breivika. 

Det er ikke konferanseavgift på SONE-konferansen. Deltagerne får dekket selve konferansen med lunsj og kaffe begge dagene. Reise, opphold og konferansemiddag må den enkelte selv dekke via sin institusjon.

 

 

Sammendrag og påmelding (fristen er ute)

Vi ønsker velkommen foredrag som berører årets hovedtema, og vi oppfordrer til å utforske temaet i vid forstand. I tillegg, og tradisjonen tro, er det også mulig å legge fram forskning som ikke er direkte knytta til hovedtemaet. Dersom du ønsker å holde foredrag, må du sende inn et sammendrag (tittel og beskrivelse maks 300 ord). Foredragene skal være inntil 20 minutter og det blir 5 minutter til spørsmål. Frist for å sende inn sammendrag er 1. mars. Frist for å melde seg på konferansen er 1. april.

Påmelding og innsending av sammendrag gjøres her. 

 

Masterstipend (fristen er ute)

Vi deler ut fire reisestipend á 5 000,- til masterstudenter som ønsker å presentere sitt prosjekt på SONE-konferansen. Masterstudenter som søker om reisestipend. For å bli vurdert må studenten få godkjent sitt sammendrag og også ha med anbefaling fra veileder. Arrangøren prioterer mellom søknadene og avgjør hvem som får tildelt stipend. Søknaden sendes til hilde.sollid@uit.no.

 

Nyttige datoer

Første rundskriv: 3. januar 2022

Andre rundskriv: 31. januar 2022

Frist for å sende inn sammendrag: 1. mars 2022

Frist for påmelding: 1. april 2022

Frist for å søke masterstipend: 1. mars 2022

  

Arrangementskomite

Florian Hiss, Ragni Vik Johnsen, Leena Niiranen og Hilde Sollid

 


 

Sosiolingvistisk nettverk (SONE) er en sammenslutning av forskere ved norske universitet og høgskoler som arbeider med sosiolingvistiske problemstillinger av ulike slag. SONE arrangerer årlig en konferanse der både masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere møtes for å legge fram ny forsking. Arrangementet går på omgang, og i 2022 og 2023 er UiT Norges arktiske universitet vertskap. 

 

 

 

 

 

Starts: 21. April 2022 at 09.00
Ends: 22. April 2022 at 15.00
Where: UiT Norges arktiske universitet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Guests, Invited, Employees
E-mail: hilde.sollid@uit.no
Add to calendar
Attachments / Pictures:
SONE-konferansen_2022_første rundskriv
SONE_konferansen_2022_andre rundskriv
SONE-konferansen_2022_tredje rundskriv_oppdatert program 19april_med sammendrag