Innføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.

I 2021 hadde NSD og SSB 307 deltakere fra 63 institusjoner på digitale innføringskurs i microdata.no. Kurstilbudet fortsetter i 2022.

En formiddag med gratis digitalt innføringskurs får deg i gang på microdata.no. Meld deg på til microdata@ssb.no (angi kursdato, navn, e-post og institusjon).

For å delta på kurset må du ha tilgang til microdata.no, ta kontakt med de ansvarlige på ditt fakultet som kan melde deg inn i tjenesten

Mer informasjon om Microdata.no finner du her. 

When: 17. February 2022 at 10.00–14.00
Where: på Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: microdata@ssb.no
E-mail: microdata@ssb.no
Add to calendar