Bergkunstdugnad på Tennes

Bli med i arbeidet med å vedlikeholde bergkunstfeltene i Balsfjord tirsdag 24. mai kl. 1700.

 

Arkeolog Ingrid Sommerseth fra Norges arktiske universitetsmuseum arbeider med forvaltning og forskning på bergkunst i Nord-Norge.

Ingrid strarter med å gi en introduksjon til bergkunsten og forteller historien om hvordan disse feltene med helleristninger fra steinalderen ble oppdaget.

Deretter inviterer hun til dugnad for å hjelpe henne med å klippe og koste helleristningsfeltene fri for blader oggrener innen hun skal behandle dem med etanol for å hemme veksten av mose og andre mikroorganismer. Slikt gjør hun to ganger i året. og kan gjerne trenge hjelp til arbeidet på de store feltene.

Museet stiller med hagesakser og koster til arbeidet.

Lett servering

Helleristningsfeltene på Tennes ligger litt før Balsfjord kirke og er tydelig skiltet. Deler av feltene er tilrettelagt slik at det er adgang for funksjonshemmede.

Oppmøteplass:  parkeringsplassen ved skiltet til Bukkhammaren og Kirkely ved den gamle prestegården på Tennes.

Velkommen!

 

Du kan lese Ingrid Sommerseths artikkel om oppdagelsen av Norges første helleristninger på Tennes i Balsfjord i Ottar nr. 1 2022 her

 

Foto: Jan Magne Gjerde

 

When: 24.05.22 at 17.00–19.00
Where: Helleristningsfeltene på Tennes i Balsfjord
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Students
Add to calendar