Mastergradsseminar og markering

Velkommen til en markering av årets mastergradskandidater på grunnskolelærerutdanningene. Dagen består av to deler - et faglig program der studentene presenterer sine oppgaver, samt en del med overrekkelse og taler. 

9.00-14.00
Innledninger fra instituttet, programstyreledelse og Elvebakken universitetsskole. Presentasjon av masteroppgaver

14.15-15.15 Overrekkelse av kunsttrykk og taler. Studenter, undervisere og representanter fra fakultetsledelse. 

When: 01. June 2022 at 09.00–14.00
Where: Auditorium 1042
Location / Campus: Alta
Target group: Students, Guests, Employees
Contact: Yngve Engkvist
E-mail: yngve.engkvist@uit.no
Add to calendar