Seminar om innovasjon for PhD-kandidater

Seminar om innovasjon for PhD-kandidater 

ILP og ISK arrangerer seminar om innovasjon for PhD-kandiatene ved HSL-fakultetet. Veiledere er også velkomne.

Michael Mose Biskjær (https://pure.au.dk/portal/en/persons/michael-mose-biskjaer(dc274c57-e55a-4848-850a-ceb5240330d1).html) innleder om innovasjon innenfor humaniora. Hva er det? Hvordan gjør man det? Hvordan gjør man det ikke? Michael er lektor i Design, kreativitet og innovation ved Aarhus universitet og har jobbet med humanistisk innovasjon over flere år. HAn ber om at følgende lille tekst leses i forkant av seminaret: https://stiften.dk/artikel/flid-tools. Teksten presenterer et eksempel på humanistisk inovasjon og er tenkt som utgangspunkt for diskusjon i seminaret.

Vel møtt! 

When: 18. May 2022 at 13.00–15.00
Where: Zoom - https://uit.zoom.us/j/65456137227?pwd=YjdWbHNmUU9GcTlUelh5V1RnUzhBQT09
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Responsible: Pål Anders Opdal
Add to calendar