Kommisjonsleder deltar på NIMs lanseringsseminar: Rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter

Sannhets- og forsoningskommisjonens leder Dagfinn Høybråten vil delta på seminaret og innlede det før presentasjonen av funnene. 

When: 26. August 2022 at 11.00–12.30
Where: Oslo
Location / Campus: Digital
Target group: Guests, Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar