Datavask og ryddige regneark

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/68648124061?pwd=dEJxdUZDQTZhKzg0WmZ1MUJoZHVZZz09

Datavask er en essensiell og tidkrevende del av statistisk analyse. Datavaskens formål er å klargjøre datasett og variabler for  analyse, visualisering og/eller statistisk modellbygging. Man må sørge for at regnearkene er ryddige med gyldige verdier og håndterbare variabler. Denne forelesningen går gjennom beste praksis for organisering av regneark og grunnleggende tips for datavask. Formålet er å oppnå "tidy data" som vil gjøre nedstrøms analyse mer effektiv, gjøre dataene maskinlesbare, og bidra til å gjøre forskningen reproduserbar.   

  

Webinaret vil gå gjennom typiske feil og gi konkrete eksempler på god praksis. Det vil bli anledning til å evaluere eksempeldata og tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.   

  

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata”.  

  

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Aili Sarre og Lars Figenschou.

 

Velkommen! 

JOIN ZOOM MEETING

When: 26. September 2022 at 11.15–12.15
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Helene N Andreassen
Phone: 77645735
E-mail: researchdata@hjelp.uit.no

Registration
Deadline: 25.09.2022
Participants: 2
Sign me up!
Add to calendar