Prøveforelesning: Master i filosofi Sead Zimeri, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Master i filosofi Sead Zimeri holder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi.

Tittel på prøveforelesningen: 

“What is the relation between Kant’s moral and legal philosophy? In which way can the Categorical Imperative be transformed into a legal principle?”

 

Følg prøveforelesning og disputas via Panopto

 

Bedømmelseskomité:

Førsteopponent professor Christoph Horn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Andreopponent professor Corinna Mieth, an der Ruhr-Universität Bochum.

Leder av komiteen professor Erik Lundestad, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Leder av disputas

Instituttleder Tor Ivar Hanstad, UiT Norges arktiske universitet.

 

Tittel på avhandlingen:

The Morality of Law

 

Disputas finner sted samme dag kl. 10:15

When: 28. September 2022 at 09.15–10.00
Where: Farmasibygget: Tabletten (F1.101)
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kari Refsdal
E-mail: kari.refsdal@uit.no
Add to calendar