Regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge

Kommunal forvaltning, problematisk skolefravær, hospitering og implementering er blant temaene som blir tatt opp på årets regionale nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge

Velkommen til den regionale nettverkssamlingen for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge, 24. og 25. november 2022 i Tromsø! 

Tidspunkt:
Torsdag 24. november 2022 kl. 10.00- ca. 16.30. (Felles middag på kvelden)

Fredag 25.november 2022 kl. 09.00-15.00  

 

Program inkluderer:
 • Kommunal forvaltning – hva trenger kommunepsykologen å vite for å kunne gjøre jobben sin? v/ Seniorrådgiver Anders Aasheim fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark  

(send gjerne inn spørsmål på forhånd) 

 • Hospitering som metode for å finne sin plass som psykolog, og for å bidra til fremme samarbeid og helhetlig hjelp v/ Mari M. Myrland, kommunepsykolog Karlsøy kommune 

 • Tema "Problematisk skolefravær" 
  • Problematisk skolefravær - Faglig innlegg fra RKBU Nord  
  • Erfaringsdeling fra Vågan kommune knyttet til deres arbeid med ny veileder for forebygging og oppfølging av skolefravær i kommunen, v/Karina Brekke Skogvang, kommunepsykolog Vågan kommune

 • Tilbud til transpersoner og andre som identifiserer seg utenfor kroppslig/tildelt kjønn, og spesielt om tilbudet i Bodø, v/kommunepsykolog Iris Anette Søderholm, Bodø kommune

 • Tema "Implementering, teori og praksis" 
  • Implementering: Hva må man vite og hva må man gjøre  
  • Erfaringsdeling fra Karlsøy kommune: «Robust ungdom - prosess fra idé til implementering, med særlig fokus på kommunepsykologens rolle og muligheter» m/ Mari M. Myrland, kommunepsykolog Karlsøy kommune 

 • Hilsen fra kompetansesentrene – hvem er vi og hva holder vi på med? v/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord). Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), Kompetansesenter rus, Nord-Norge (Korus Nord).

 

På samlingen vil det bli satt av god tid til å kunne snakke sammen og dele erfaringer. Det legges opp til god tid til dialog i grupper og plenum over de aktuelle tema for dagene. Send gjerne innspill om det er spesielle tema/problemstillinger dere ønsker tid på å diskutere, eller om dere har flere punkter til programmet. Hvis du kjenner til nytilsatte i Nord-Norge som ikke har hørt om samlingen må du gjerne også spre ordet!

Samlingen søkes godkjent som vedlikeholdskurs  

Økonomisk støtte 

Det er mulig å få dekket hele eller deler av reisekostnadene gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland. Hver kommune kan samlet sende søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med nettverkssamlingen. Søknaden må inneholde kontonummer og organisasjonsnummer, samt hva utbetaling skal merkes med. Vedlegg til reiseutlegg/overnatting legges ved søknaden. Reisekostnader dekkes innenfor en gitt ramme, og tildeles etter skjønnsmessig utmåling. Frist er en uke etter arrangementet.  

For Troms og Finnmark, søknad sendes til: mavpe@statsforvalteren.no 

For Nordland, søknad sendes til Yngve Osbak: fmnoyos@statsforvalteren.no 

 

Starts: 24.11.22 at 10.00
Ends: 25.11.22 at 15.00
Where: Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), ILP-bygget Pedagogen (1.005)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests, Invited
Contact: Marte Rye
E-mail: marte.rye@uit.no

Meld meg på
Add to calendar