Innovasjonsfrokost - Innovasjon og undervisning

Alle studieprogram underviser "innovasjon", men hvordan og hvorfor gjør vi det slik vi faktisk gjør det. Hvilke erfaringer har andre undervisere?  Erfaringer fra funderte prosjekt presenteres.  

Presentations in Norwegian and English.  

 

Prodekan undervisning Mette T. Solnørdal ved BFE innleder om fagmiljøets fokus på innovasjon og entreprenørskap som utdanningstilbud.  Andre miljø gjør dette på andre måter, og  

Gerd Berge, IMB, Helse fak                                   presenterer Two days workshop in Design thinking - experiences.   

Knut I. Foshaug, IVT, IIT                                        presenterer   Business models, DT  and innovation. 

Stephanie R. Hansen, High North Academy, UiT.   og avslutningsvis presenteres  High North academy - generic skills for innovation. 

Spørsmål til sist 

 

When: 09.12.22 at 09.00–10.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bodø
Target group: Employees, Students
Responsible: Mette Ravn Midtgard
Join Zoom meeting
Add to calendar