Lagring av forskningsdata

Evita Lill Bergstad

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene.
I dette webinaret presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data. Merk at lagring ikke er det samme som arkivering av data. Strukturering av data for arkivering er tema for webinaret «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» (se webinaroversikt her).

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Erik Axel Vollan (ITA) og Leif Longva (UB).

Velkommen!


When: 13.02.23 at 13.15–14.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735
E-mail: helene.n.andreassen@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar