Hvordan arkivere data i UiT Open Research Data

Evita Lill Bergstad

Når du er ferdig med behandlingen av forskningsdataene dine, bør du laste opp disse i et egnet forskningsdataarkiv. Arkivering og deling gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen din, det kan føre til mer synlighet og flere siteringer, og kan legge til rette for nye samarbeid. UiT Open Research Data er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. Alle ansatte og studenter ved UiT kan laste opp sine data, uavhengig av fagdisiplin, så sant det er data som kan gjøres åpent tilgjengelige. Data som er arkivert i UiT Open Research Data er søkbare gjennom store søkemotorer som for eksempel Google Dataset Search. UiT Open Research Data er sertifisert med CoreTrustSeal, noe som viser at arktivet oppfyller en rekke internasjonale krav til både teknisk infrastruktur, forvaltningsmodell og –rutiner.
I dette webinaret gir vi en innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data. Vi vil forklare arkivets retningslinjer og trinnene man må gå igjennom for å arkivere et datasett, deriblant:

  • Opprette et datasettutkast
  • Legge inn metadata
  • Skrive ei readme-fil
  • Bekrefte eller spesifisere gjenbrukslisens
  • Laste opp filer
  • Dele et upublisert datasett i forbindelse med fagfellevurdering (hvis relevant)
  • Spesifisere embargo på filer (hvis relevant)

I tillegg vil vi kort snakke om datakurateringsprosessen og hvordan du kan endre på datasettet etter datasettet er publisert.
Webinaret vil være «hands-on», med demonstrasjoner og muligheten til å øve seg på å laste opp et datasett selv.

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata” (se webinaroversikt her).

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Lars Figenschou (UB) og Leif Longva (UB).

Velkommen!

When: 14.02.23 at 12.15–14.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735
E-mail: helene.n.andreassen@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar