Program for den 12. NORALF-konferansen 2022, 13.-14.oktober 2022

 

Målgruppe: Lærere i skole og barnehage, ledere, studenter og forskere i utdanningssektoren

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Campus Breivika, Teorifagbygget Hus 1, auditorium 

 

Torsdag 13. oktober

09.00–10.00 Registrering og kaffe/te.
Foajeen, utenfor Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1
10.00–10.45 Åpning av konferansen v/ Instituttleder Siw Skrøvset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges Arktiske universitet
- Orientering om NORALF-konferansen
- Kulturinnslag
- Presentasjon av gruppelederne
11.00–12.15 Dialoggrupper, del 1*
12.15–13.15 Lunsj i kantina i Teorifagbygget Hus 1
13.15–14.00 Et kritisk perspektiv på ideen med partnerskap og hvordan oversette denne ideen til praksis?
v/Professor Kjell Arne Røvik, UiT - Norges Arktiske universitet
14.15–15.30 Dialoggrupper, del 2
15.30–16.00 Kaffe/tepause utenfor auditoriet
16.00–16.45 Kritiske perspektiver på partnerskap
Plenumsamtale mellom skoleeier, lærere og forsker
Debattleder: Førsteamanuensis Torbjørn Lund, UiT
20.00 Konferansemiddag
Sted: Forskningsparken (Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø)


* Dialoggrupper benyttes til innlegg fra deltakere i dialoggruppen etterfulgt av diskusjon.    

 

Fredag 14. oktober 

08.30–08.45 Morgenkaffe/te
Foajeen, utenfor Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1
08.45–09.00 Kulturinnslag
09.00–09.45 Aksjonsforskningens mulighet i krevende og/eller velfungerende partnerskap.
v/ Professor Dag Husebø, Universitetet i Stavanger
10.00–11.15 Dialoggrupper, del 3
11.15–12.00 Lunsj i kantina i Teorifagbygget Hus 1
12.00–12.45 Et bærekraftig partnerskap i barnehagen – et bidrag til fruktbar forskning og praksis.
v/Førsteamanuensis Veronica Bergan, UiT og barnehagelærerne Bård Henry Landsem Paulsen og Ellen Strandli, Gimle Studentbarnehage
13.00–14.15 Dialoggrupper, del 4
14.15–14.30 Avslutning av den 12. NORALF-konferansen. Gøteborg neste!

 

Arrangør: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet

 

Kontaktpersoner:
Eli Moksnes Furu 
Else Stjernstrøm 
Torbjørn Lund