Innfører betaling for lading

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Opprettet: 12.04.18 13:44

På grunn av dårlig omløp på ladeplassene for elbiler ved UiT, innføres det parkeringsavgift på disse plassene. Det vil fortsatt vært gratis parkering for elbiler på andre parkeringsplasser.

Den øverste pila viser parkeringsplassene ved Øvre Lysthus, mens den nederste viser parkeringsplassene ved Lesehus Øst.
Den øverste pila viser parkeringsplassene ved Øvre Lysthus, mens den nederste viser parkeringsplassene ved Lesehus Øst.

Denne uka åpnet seks nye ladeplasser for ansatte og studenter ved Lesehus Øst. I tillegg har UiT fire ladeplasser ved Øvre Lysthus fra før. Nå innføres det parkeringsgebyr for å bruke ladeplassene for elbiler. 

– Tidligere var det gratis for alle elbiler å parkere på alle plasser ved UiT, men det var et problem at det ikke var omløp på ladeplassene. De samme bilene stod der fra morgen til kveld, sier driftssjef ved UiT, Idar Eklund. 

Derfor har Avdeling for bygg og eiendom innført følgende parkeringsgebyr på ladeplassene for elbiler, med umiddelbar virkning:

  • 15 kroner per påbegynte time på ladeplassene ved Lesehus Øst, som er resevert for studenter og ansatte ved UiT. Disse bilene må være registrert her. Ved parkering brukes parkeringsappen som kan lastes ned herSonenummeret er 8762. Mellom klokka 23 og 07 er det parkeringsforbud på plassene, fordi det skal være plass til å utføre nødvendig vedlikehold. 
  • 25 kroner per påbegynte time på ladeplassene ved Øvre Lysthus. Her kan alle elbiler parkere. Ved parkering brukes parkeringsappen som kan lastes ned herSonenummeret er 8761.

– For at flest mulig skal kunne benytte seg av laderne, må det være et reelt behov og omløp. Dette reguleres ved å ta parkeringsavgift, avslutter Eklund. 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne