Kurs: Håndtering av forskningsdata ved UiT

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 24.01.19 15:35
Sist oppdatert: 24.01.19 15:37

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord.

For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr vi informasjonsmøter og en hel rekke ulike kurs.

For detaljer og påmelding, gå til Forskningsdataportalen UiT.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne